Proboszczowie

PROBOSZCZOWIE

PARAFII PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA W PANIGRODZU

PO 1945 ROKU

1928-1945      ks. Jan Filipiak

1945-1957      ks. Feliks Siebers

1957-1967      ks. Walerian Panek

1967-1985      ks. Jan Jekel

1985-2003      ks. Stanisław Błażejczak

2003-2004      ks. Tadeusz Lesiński

2004-2011      ks. Wojciech Cierniak

2011-2022      ks. Edmund Sikorski

2022-              ks. Marcin Puziak