Boże Ciało i Oktawa

Po uroczystym odprawieniu uroczystości Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Bożego Ciała, wraz z procesją drogami Panigrodza i tradycyjną oktawą, bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do pięknego i godnego obchodu liturgicznego: przygotowującym ołtarze z poszczególnych miejscowości; strażakom z OSP naszej parafii za kierowanie ruchem, niesienie baldachimu, prowadzenie księdza – tak w samo święto, jak przez oktawę; dzieciom pierwszokomunijnym oraz dziewczynkom sypiącym kwiatki, ich mamom i innym osobom opiekującym się nimi w tym p. Katechetce; służbie liturgicznej, organistom – p. Małgorzacie i p. Jerzemu; niosącym sztandary i feretrony, a wszystkim parafianom za liczny i pobożny udział z gorliwym przystępowaniem do Komunii świętej. Bóg zapłać!

Kilka zdjęć z procesji Bożego Ciała można zobaczyć w zakładce: Galeria.